BLOG

Month: sierpień 2022

Art. 19a. ochr. praw lokator.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu 1.Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania

Read More »

Umowa Najmu

Art.  659.  [Umowa najmu] §  1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić

Read More »

Tytuł XXI. Zlecenie

Art. 734. Istota umowy zlecenia § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.§ 2. W braku

Read More »

Art. 681. Przykłady drobnych nakładów

Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak

Read More »

Współwłasność

Art. 195. Współwłasność rzeczyWłasność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Art. 196. Rodzaje współwłasności§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych,

Read More »

Tytuł XI. Sprzedaż

Dział I. Przepisy ogólne Art. 535. Pojęcie umowy sprzedaży§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz,

Read More »

Forma Oświadczenia woli

Art. 60. KCForma oświadczenia woliZ zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które

Read More »

Pełnomocnictwo przepisy

Rozdział II. Pełnomocnictwo Art. 98. Pełnomocnictwa – rodzajePełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające

Read More »