BLOG

Category: Uncategorized

Współwłasność

Art. 195. Współwłasność rzeczyWłasność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Art. 196. Rodzaje współwłasności§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych,

Read More »

Tytuł XI. Sprzedaż

Dział I. Przepisy ogólne Art. 535. Pojęcie umowy sprzedaży§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz,

Read More »

Forma Oświadczenia woli

Art. 60. KCForma oświadczenia woliZ zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które

Read More »

Pełnomocnictwo przepisy

Rozdział II. Pełnomocnictwo Art. 98. Pełnomocnictwa – rodzajePełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające

Read More »

Rękojmia przepisy

Art. 556. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczySprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Art. 5561. Wada

Read More »

Adwokat Odszkodowania Komunikacyjne

W swojej praktyce zajmuję się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach oraz rodzin osób, które zginęły w..wypadku samochodowym. Jakie świadczenia przysługują

Read More »

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read More »