Pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania

 odszkodowania kielce

Zajmuję się dochodzeniem świadczeń odszkodowawczych z tytułu czynu niedozwolonego tj. z wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich oraz wypadków przy pracy. Ponadto zajmuję się pomocą przy uzyskaniu odszkodowań majątkowych z tytułu szkód wywołanych pożarami, wichurami, powodziami itp.

Reprezentuję klientów zarówno w trakcie postępowania likwidującego szkodę, jak również na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.


Najczęściej pomagam uzyskać:

- Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.

- Zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego.

- Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek przy pracy.

- Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błędy medyczne.

- Odszkodowania z polisy OC i AC(samochodu, mieszkania etc.).

- Zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadki na śliskiej nawierzchni.

- Odszkodowania za wypadki w gospodarstwie rolnym.

- Odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu.

- Odszkodowania za szkody w mieniu.

- Odszkodowania wynikające z błędnych decyzji instytucji państwowych.

- Zaniżone odszkodowania z tytułu polisy OC sprawcy.


Wymienione kategorie odszkodowań, to tylko część z zakresu spraw „odszkodowawczych”. Podejmując się prowadzenia sprawy, gwarantuję Ci pełen profesjonalizm oraz wybór rozwiązań, które będą najbardziej korzystne dla Ciebie.