BLOG

Month: październik 2022

Zlecenie

Art. 734. Istota umowy zlecenia§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.§ 2. W braku odmiennej

Read More »

Art. 23. Dobra osobiste

Art. 23. Dobra osobiste Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa,

Read More »