BLOG

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez portal sadajadwokat.pl z dnia 5.06.2023 r. § 1. Postanowienia ogólne § 2. Definicje § 3. Wymagania techniczne § 4. Warunki skorzystania

Read More »

Zlecenie

Art. 734. Istota umowy zlecenia§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.§ 2. W braku odmiennej

Read More »

Art. 23. Dobra osobiste

Art. 23. Dobra osobiste Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa,

Read More »

Art. 359. ODSETKI

Art. 359. ODSETKI § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu

Read More »

UGODA KC

Art. 917. Istota ugody Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co

Read More »

Art. 38. prawa konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał

Read More »