Adwokat Kielce Sprawy Spadkowe

Sprawy Spadkowe

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw spadkowych. Nasz zespół charakteryzuje się bogatym doświadczeniem oraz głęboką wiedzą, co zapewnia skuteczność w prowadzeniu różnorodnych spraw związanych z dziedziczeniem. Rozumiemy, że kwestie prawne dotyczące spadków wymagają specjalistycznego podejścia, dlatego każdą sytuację analizujemy z osobna, zachowując szczególną staranność.

Sprawy spadkowe, to najczęściej:

  • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
  • sprawy o zachowek,
  • sprawy o dział spadku,
  • sprawy o unieważnienie testamentu,
  • sprawy o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Kontakt:

504 609 520

Adwokat Sadaj Hubert

KONTAKT:

504 609 520

Adwokat Sadaj Hubert

Zasady dziedziczenia: dziedziczenie testamentowe a dziedziczenie ustawowe

Do dziedziczenia może dojść bądź na podstawie testamentu, dziedziczenia ustawowego, bądź z jednocześnie z testamentu i ustawy.

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, a więc do dziedziczenia ustawowego dojdzie tylko w przypadku, gdy spadkodawca nie rozporządził całym majątkiem w testamencie.

W przypadku pozostawienia testamentu spadek odziedziczą osoby w nim wskazane w takiej części, jaka została określona przez spadkodawcę. Spadkodawca w testamencie ustala zasady dziedziczenia i posiada on swobodę w doborze spadkobierców oraz określa on udział każdego ze spadkobierców, więc może on przepisać spadek każdemu, kto może być spadkobiercą.

Gdy spadkodawca pozostawi więcej niż jeden testament, a w sporządzonym później nie odwołuje poprzedniego, to odwołaniu ulegają tylko te postanowienia, których nie da się pogodzić z treścią nowszego testamentu.

Dziedziczenie ustawowe może zajść co do całości lub części spadku, zachodzi ono w przypadku, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, czyli nie sporządził testamentu, w którym przekazałby spadek albo osoba, którą wskazał w testamencie, odrzuciła spadek lub nie może być spadkobiercą.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką już dziś, aby otrzymać fachowe doradztwo i odpowiednie wsparcie w Twojej sprawie spadkowej.

Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza są gwarancją skuteczności i profesjonalizmu. Zadzwoń, aby umówić się na konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w zabezpieczeniu Twoich praw oraz interesów.