BLOG

Art. 681. Przykłady drobnych nakładów

Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak

Read More »

Współwłasność

Art. 195. Współwłasność rzeczyWłasność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Art. 196. Rodzaje współwłasności§ 1. Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych,

Read More »

Tytuł XI. Sprzedaż

Dział I. Przepisy ogólne Art. 535. Pojęcie umowy sprzedaży§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz,

Read More »

Forma Oświadczenia woli

Art. 60. KCForma oświadczenia woliZ zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które

Read More »

Pełnomocnictwo przepisy

Rozdział II. Pełnomocnictwo Art. 98. Pełnomocnictwa – rodzajePełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające

Read More »

Rękojmia przepisy

Art. 556. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczySprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Art. 5561. Wada

Read More »

Adwokat Kielce Rozwody

Adwokat Kielce Rozwody W ostatnich latach co trzeci związek małżeński w naszym kraju kończy się rozwodem. Przed podjęciem tak ważnej decyzji, jaką niewątpliwie jest złożenie

Read More »