Kontakt

Adwokat Sadaj

Nazywam się Hubert Sadaj jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuję się w sprawach z zakresu Prawa Cywilnego. Aktualnie prowadzę kancelarię adwokacką w Kielcach, specjalizując się w zagadnieniach dot. prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań osobowych i majątkowych, obsługą firm branży motoryzacyjnej oraz obsługą spółek osobowych, jak również kapitałowych.

Adwokat Kielce Hubert Sadaj

§ 1.Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2.Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 3.Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

§ 4.Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi.

Kontakt