Prawo Cywilne
- Zadośćuczynienia
- Odszkodowania
- Windykacja
- Kredyty frankowe
- Sprawy spadkowe
- Windykacja
- Sporządzanie umów
Prawo Rodzinne
- Rozwody
- Alimenty
- Separacja
- Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
- Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
- Przysposobienie
- Ustanowienie rozdzielności majątkowej
Prawo Pracy
Prowadzenie spraw o:
- Odszkodowania dochodzone od pracodawcy
- Ustalenie istnienia stosunku pracy
- Mobbing
- Roszczenia wynikające ze stosunku pracy
Prawo Karne

- Reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych
- Obrona w postępowaniu karnym sądowym oraz w postępowaniu przygotowawczym

Prawo Gospodarcze

- Obsługa prawna firm
- Sporządzanie umów gospodarczych
- Windykacja

Prawo Administracyjne
Reprezentowanie podmiotów przed:
- Organami władzy państwowej
- Sądami administracyjnymi