Kontakt

Adwokat Sadaj

Nazywam się Hubert Sadaj jestem Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuję się w sprawach z zakresu Prawa Cywilnego. Aktualnie prowadzę kancelarię adwokacką w Kielcach, specjalizując się w zagadnieniach dot. prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań osobowych i majątkowych, obsługą firm branży motoryzacyjnej oraz obsługą spółek osobowych, jak również kapitałowych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zapraszam do zapoznania się z głównym zakresem działalnośc mojej kancelarii.

.1

Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci członka rodziny, błędu lekarskiego oraz wypadku samochodowego.

.2

Dobra Osobiste

Świadczę pomoc w zakresie spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym spraw o zniesławienie.

.3

Umowy

Działalność mojej kancelarii obejmuje świadczenia polegającej na analizie prawnej oraz sporządzaniu umów gospodarczych.

.4

Prowadzenie spraw rozwodowych, jak również spraw o podział majątku.

.5

Prawo Gospodarcze

Obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji, obejmującą reprezentację klienta w sporach sądowych.

.6

Prawo Karne

Świadczenie pomocy prawnej w każdym etapie postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, po postępowanie karne wykonawcze.

Adwokat Kielce Hubert Sadaj

Nazywam się Hubert Sadaj jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów ORA KIELCE. Specjalizuję się w sprawach z zakresu Prawa Cywilnego. Aktualnie prowadzę własną praktykę adwokacką, specjalizując się w zagadnieniach dot. prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia odszkodowań osobowych i majątkowych, obsługą firm branży motoryzacyjnej oraz obsługą spółek osobowych, jak również kapitałowych.

Zapraszam do kontaktu przez formularz kontaktowy, pod numerem telefonu 504-609-520, jak również za pomocą poczty email: kontakt@sadajadwokat.pl

Zobacz mojego bloga.

Pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania

Zajmuję się dochodzeniem świadczeń odszkodowawczych z tytułu czynu niedozwolonego tj. z wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, ale też wypadków przy pracy. Ponadto zajmuję się pomocą przy uzyskaniu odszkodowań majątkowych z tytułu szkód wywołanych pożarami, wichurami, powodziami czy wypadkami drogowymi.

Reprezentuję klientów zarówno w trakcie postępowania likwidującego szkodę, jak i na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.


Najczęściej pomagam uzyskać:

 • Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku komunikacyjnego.
 • Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek przy pracy.
 • Zadośćuczynienie, jak również odszkodowanie za błędy medyczne.
 • Odszkodowania z polisy OC i AC(samochodu, mieszkania etc.).
 • Zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadki na śliskiej nawierzchni.
 • Odszkodowania za wypadki w gospodarstwie rolnym.
 • Odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu.
 • Zaniżone odszkodowanie z tytułu polisy OC sprawcy.
 • Odszkodowania za szkody w mieniu.
 • Odszkodowania wynikające z błędnych decyzji instytucji państwowych.

W swojej praktyce zajmuję się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach oraz rodzin osób, które zginęły w..wypadku samochodowym.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym?

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, mogą uzyskać od sprawcy:

 • Zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę.
 • Odszkodowanie za szkodę majątkową.
 • Rentę, jak również zwrot utraconych zarobków.
 • Zwrot innych kosztów związanych z wypadkiem (koszty leczenia, dojazdu do placówek medycznych).
 • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Komu przysługują powyższe prawa?

Swoich praw przede wszystkim może dochodzić sam poszkodowany, a w przypadku jego ciężkiego kalectwa również jego najbliżsi, ponadto osoby najbliższe (np. rodzice, małżonek czy dzieci) zmarłego w wypadku mogą starać się o przysługujące im świadczenia.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Standardem w naszym kraju są sytuacje, w których wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwoty przysługujące poszkodowanym z przysługujących im praw są zaniżone, reasumując, jeżeli masz problem, zgłoś się do mnie, a odpowiem na pytanie, czy będę mógł pomóc Ci w walce o należne świadczenia.

Adwokat Kielce Hubert Sadaj

Kontakt