BLOG

Month: lipiec 2022

Rękojmia przepisy

Art. 556. Rękojmia za wady fizyczne i prawne rzeczySprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Art. 5561. Wada

Read More »