§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.

§ 2. (uchylony)