W swojej praktyce zajmuję się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach oraz rodzin osób, które zginęły w..wypadku samochodowym.

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanym?

Osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, mogą uzyskać od sprawcy:

  • Zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę.
  • Odszkodowanie za szkodę majątkową.
  • Rentę.
  • Zwrot utraconych zarobków.
  • Zwrot innych kosztów związanych z wypadkiem (koszty leczenia, dojazdu do placówek medycznych).
  • Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Komu przysługują powyższe prawa?

Swoich praw przede wszystkim może dochodzić sam poszkodowany, a w przypadku jego ciężkiego kalectwa również jego najbliżsi, ponadto osoby najbliższe (np. rodzice, małżonek czy dzieci) zmarłego w wypadku mogą starać się o przysługujące im świadczenia.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika?

Standardem w naszym kraju są sytuacje, w których wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwoty przysługujące poszkodowanym z przysługujących im praw są zaniżone. Jeżeli masz problem, zgłoś się do mnie, a odpowiem na pytanie, czy będę mógł pomóc Ci w walce o należne świadczenia.