Art.  659.  [Umowa najmu]

§  1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

§  2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.