Czy towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają odszkodowanie za uszkodzony samochód?

Towarzystwa ubezpieczeniowe, dążąc do minimalizacji swoich kosztów, mogą stosować różne metody, aby obniżyć kwoty wypłacanych odszkodowań, z własnej praktyki mogę oszacować, że około 95 procent odszkodowań jest zaniżonych.

Jak towarzystwa zaniżają odszkodowania za uszkodzony samochód?

Dwie najczęściej spotykane metody zaniżania odszkodowań to:

  1. Zaniżenie wartości części zamiennych – ubezpieczyciel może zaproponować użycie tańszych, nieoryginalnych części zamiast oryginalnych, co obniża kosztorys naprawy.
  2. Zaniżenie stawki za roboczogodzinę – towarzystwo może kwestionować stawki roboczo-godzinowe warsztatów, proponując niższe, często niewystarczające do pokrycia rzeczywistych kosztów pracy.

O jaką kwotę Twoje odszkodowanie może zostać zaniżone?

Wiele osób, które doświadczają zaniżenia odszkodowania z OC sprawcy, stwierdza, że kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli są najczęściej o co najmniej 50 procent niższe od rzeczywistych kosztów naprawy pojazdu.

Ta drastyczna różnica wynika z praktyk oszczędnościowych stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które często korzystają z najtańszych możliwych opcji naprawy, ignorując realne ceny rynkowe części zamiennych i stawek pracy warsztatów.

Co zrobić, gdy odszkodowanie jest zaniżone?

Jeśli podejrzewasz, że odszkodowanie z OC sprawcy, które otrzymałeś, jest zaniżone, nie czekaj i nie zgadzaj się na niesprawiedliwe traktowanie. Skontaktuj się ze mną – jestem tutaj, aby udzielić Ci profesjonalnej pomocy i poprowadzić przez cały proces odzyskiwania należnego odszkodowania.

Jak wygląda proces uzyskania większego odszkodowania?

  1. Odwołanie (reklamacja do towarzystwa) – pierwszym krokiem jest złożenie odwołania do ubezpieczyciela, gdzie należy dołączyć nowy kosztorys i inne dowody potwierdzające zaniżenie odszkodowania.
  2. Pozew – jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, możliwe jest podjęcie kroków prawnych, w tym złożenie pozwu sądowego przeciwko ubezpieczycielowi.

Skontaktuj się z nami już dziś – nasz zespół ekspertów pomoże Ci przejść przez cały proces odzyskiwania należnego Ci odszkodowania. Nie pozwól, aby Twoje prawa były ignorowane!

Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Sadaj

Email:
sadajadwokat@gmail.com

Telefon:
+48 504 609 520